سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پوســـت اندازی نظام

دوشنبه 85/9/6
3:30 عصر
بنده خدا

مقاله دکتر حسن عباسی در مجله گونش(برگزیده ای از سخنرانی دکتر عباسی در دانشگاه تبریز)
 شماره 1 - 18/12/84: نظام در بیست و هشتمین سالگرد خودش حتماً باید پوست بیندازد
در تئوری انقلابها گفته می شود که انقلابها یا مثل موجودات بچه زا به دنیا می آیند، مثلاً وقتی گربه به دنیا می آید دست و پایش معلوم است و قابل پیش بینی است که بزرگ هم که بشود چه شکلی می شود و یا مثل موجودات تخم گذار هستند. مثلاً‌تخم مرغ وقتی به وجود می آید یک شکل بیضی ناقص دارد که اگر هم شکسته شود داخل آن تنها مایعی است که آن مایع هم شکل ندارد . انقلابهای تخم مرغی تولدشان دو مرحله ای است یعنی در مرحله اول بی شکل به دنیا می آیند و دوره ای طی می شود تا شکل بگیرند یعنی آن جوجه بالهایش ، تنه اش ، بدنش هویت پیدا می کند و در مرحله دوم پوسته تخم مرغ می شکند و انقلاب هویدا می شود.


انقلاب اسلامی از نوع دوم یعنی تخم مرغی است که فرایند آن دو مرحله ای بوده است. انقلاب عمده ای که هم اکنون دارد می افتد این است که آن پوسته مقاومت می کند در برابر شکستن . آن پوسته عزیز است یعنی اگر نبود مایع داخل آن شکل نمی گرفت اما اگر قرارباشد برای ابد آن پوسته بماند ،‌ جوجه داخل تخم مرغ خفه می شود . لذا نسل اول انقلاب احترامشان پا برجاست و بارهاگفتیم از نظر تئوری سیستمها یک چر خه ای باید صورت بگیرد ،‌ گوش نکردند ،‌مردم با رای خودشان آنهارا کنار گذاشتند . این دفعه هم در قضیه خبرگان همین است . شما حتماً‌ دیده اید وقتی خبرگان می روند خدمت مقام معظم رهبری ، ایشان درحال حرف زدن هستند،‌ عمده خبرگان در حال چرت زدن هستند . بعضی از اینها خیلی پیرند . وقتی حکومت دینی می رود زیر سئوال ،‌ خبره رهبری باید بیاید مستدل دفاع علمی کند . از این افراد خبرگان رهبری که در این 8 سال گذشته بودند ،‌ خدا وکیلی چند نفر اینها آمدند کتابی ،‌ مقاله ای ،‌سخنرانی علمی و یا مناظره ای دردفاع از حکومت اسلامی کردند . بعضی جریانها نگران هستند که کار بیافتد دست کسان دیگر . که نه طرفدار این طرف هستیم و نه آن طرف . اما این نکته را بدانید بعضی ها هم به تبع خبرگان رهبری بودنشان ا زیک رانت هایی بر خوردار هستند یک جاهایی تولیتهای دارند ،‌حوزه های اقتصادی در گستره ای زیر دستشان هست . چون در خبرگان رهبریهستند وکنترل می کنند بر رهبری و مسائلی از این دست . دولت و مجلسی ها که می خواهند اصلاح کنند دچارمشکل می شوند.
کسی که درازمدت در این فرایند ماند ، خودشان سالم اما دور و برهایشان دچار مشکل می شوند . بعضی نظر به شورای رهبری دارند و استنباط بعضی ها این است که کانونی که بتوانند یک سری مسائل را دامن بزنند خبرگان رهبری است . خیلی نگاه بعضی در اینجا خدایی نیست .
این دعواهایی که شروع شده بعضاً‌ دعوای قدرت است . همانطوریکه در انتخابات ریاست جمهوری توصیه کردم میدان بدهید به جوانان ،‌شکایت کردند من که نگفتم میدان را به من بدهید گفتم جوانها ،‌ تحملشان این قدر بود .امروز هم می گویم ، اگر خبره رهبری ،یعنی ‌کسی که می خواهد برای این مردم رهبر انتخاب کند ، مقبولیتش را ازمردم می گیرد و چون مردم ما متدین هستند ،‌مشروعیتش را هم از مردم می گیرند . از این منظر هشدار می دهم ، کسی صلاحیت خبره رهبری شدن را دارد که مدد تئوریهای قرآن بتواند ولایت فقیه را تبیین و تدقیق علمی کند . آن دفعه که گفتیم گوش نکردند ،‌سال آینده این روحانیت مظلوم را نگذارید جلوی بعضی ازنقدها ، این نماد اسلام است و لذا قدرت طلبانی که وقتی در قدرت بودند برای پیاده کردن اسلام قدمی برنداشتند ،‌امروزه بخواهند این طور بیایند ما شرمنده ایم . مسئله ما اسلام است ،‌ مسئله شما هم اسلام است ببینم کدامیک بیشتر برای اسلام مایه گذاشتیم و کدامیک بیشتر اسلام را می فهمیم و عمل می کنیم . لذااین مسئله به شدت سیاسی است . امیدوارم که ادامه این مسئله حواشی را به وجود نیاورد که خدایی نکرده تبعاتی را داشته باشد .