سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نوری که در صورت افراد دیده می شود

جمعه 85/8/19
8:14 عصر
بنده خدا

 متنی که در زیر می خوانید سوال یک شخص روحانی از دکتر حسن عباسی در دانشگاه کرمانشاه است :اول مقدمه ای بگویم که از صحبتهایم سو ء برداشت نشود ; بنده نکته هایی که مورد نظر شماست گاهی بصورت بعدی از طنین ابوذر صدر اسلام می بینم ; همان ابوذری که در آن خفقان شدید به مسجد الحرام میرفت( البته نمی خواهم بگویم که جمهوری اسلامی خفقان است چون واقعاً نیست ) داد می زد "اشهد ان لا اله الا الله" او را میگرفتند و تا جایی که می خورد او را کتک می زدند شخصی میرفت او را از زیر دست و پا او را بیرون می آوردند باز فردا دوباره ابوذر همان ابوذر بود میرفت به مسجد الحرام و ...همان ابوذری که استخوان شتر بر سر کعب الاحبار می زد .

من بعدی از طنین صدای شما را از جنس صدای ابوذر می بینم اما بعد دیگری از صدای شما را از جنس صدای ابوذر نمی بینم  و معتقدم که حضرتعالی در همان مسیر است و این دو صدا از لحاظ ماهیت تشابه ماهوی دارند از لحاظ هدف ; هدف شاید هم یکی باشد . اما از جهت تاثیر دو تاثیر متفاوت دارد.ببینید در فقه اسلامی ما داریم هرکس هر مجتهدی اگر از طریق مکاشفه به نظری برسد و برای خودش شهوداً ثابت شود که یک مسئله از نظر فقهی حرام است حلال است یا یکی دیگر از احکام خمسه ایشان حق دارد یا ندارد که خودش از این نظریه تبعیت کند کاری نداریم اما مسلماً حق ندارد برای دیگران فتوا دهد یعنی اگر فتوا دهد فتوایش قابل انطباق نیست . هدف من اینجاست حضرتعالی در یکی از سخنرانیهایتان بعد از ذکر نام چند تا از مسئولان نظام فرمودید: "من در چهره شما نور نمی بینم "

ادامه را حتماً بخوانید و پاسخ دکتر را بشنوید...