سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

دکتریــن عدالـــت سیــاسی

سه شنبه 85/8/16
11:19 صبح
بنده خدا

فایل حاضر سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع دکترین عدالت سیاسی می‌باشد که در مشهد مقدس ایراد گردیده است.

دریافت قسمت اول   (زمان سخنرانی: 68 دقیقه)    دریافت قسمت دوم   (زمان سخنرانی: 70 دقیقه)