سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

الگوی زندگی انسان انقلابی

پنج شنبه 86/1/23
2:59 عصر
بنده خدا
این سخنرانی در سال 84 توسط دکتر حسن عباسی ایراد گردیده است و بصورت سه قسمت مجزا بر روی وبلاگ قرار

گرفته است . شما می توانید آنها را بصورت جداگانه دانلود نمایید:(هر قسمت حدود 3 مگابایت)

olgoye zendegy

قسمت اول        قسمت دوم       قسمت سوم