سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آتلانتیک کهن - آتلانتیک نو

پنج شنبه 86/1/30
3:8 عصر
بنده خدا

عصر آتلانتیک شمالی، که مبین اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس شمالی بود؛ از 1941 آغاز و در 1949 با ایجاد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی - ناتو - نهادینه شد.با فروپاشی شوروی و پیمان ورشو، ناتو به همراه گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق، به بقاء و حرکت خود به سمت متن قاره آسیا ادامه داد و امروز در عراق و افغانستان مستقر است.عصر آتلانتیک جنوبی، پس از سال 2000 با رویکرد جنوب - جنوب شامل آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، آغاز شد.

Atlantic

آتلانتیک شمالی و جنوبی، بر پایه ی 3 جهان ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک - در ارتباط با هارتلند و هارت سی کهن - جهان ژئوپلیتیک و هیدوراکونومیک - در ارتباط با هارتلند و هارت سی جدید - جهان هیدرو/ژئوکالچرال، شکل گرفته و می گیرد.ناتوی فرهنگی، در محیط تکنوسیویلایز، به هارت سایبر متکی است.مواجهه با ناتو، از طریق تحقق ساتو و سپتو عملی است.در این برنامه، سفیر کوبا در تهران و رئیس سازمان ملی جوانان آن کشور نیز حضور داشتند و آقای مارتینز در میزگرد شرکت نمود.مفاد علمی برنامه توسط گروه آینده شناسی مرکز بررسی های دکترینال تهیه گردید.برگزاری برنامه نیز به همت کانون فرهنگی پلاک و بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درتالارشیخ انصاری این دانشکده در عصر روز 14 اسفند 1385 صورت گرفت.

  قسمت اول           قسمت دوم